دکل شماره ۷۷۲۰

درباره پروژه

بازدیدها: 139

دکل شماره ۷۷۲۰ در ارتفاعات کوه های *** نصب شده و قابلیت انتقال دیتا از علامرودشت به شهرستان *** را دارد

مشخصات دکل:

سازه G45

ارتفاع ۳۰ متر

فاصله مهار ۶متر

مشخصات لینک :

آنتن دیش AirFiber 34dbi

رادیو NetMetal 5ac NM

فاصله لینک ۳۰ کیلومتر

انتقال دیتا : ۲۵۰Mbps بر روی  پروتکلTCP

و…