دکل شماره ۷۷۲۱

درباره پروژه

بازدیدها: 84

دکل شماره ۷۷۲۰ در ارتفاعات کوه های *** نصب شده و قابلیت انتقال دیتا از علامرودشت به شهر *** را دارد

مشخصات دکل:

سازه G45

ارتفاع ۳۰ متر

فاصله مهار ۶متر

مشخصات لینک :

آنتن دیش AirFiber 34dbi

رادیو NetMetal 5ac NM

فاصله لینک ۲۱ کیلومتر

انتقال دیتا : ۴۰۰Mbps بر روی  پروتکلTCP

و…